Support
ระบบการจด Domain ของเรา
ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดได้
ด้วยตัวของท่านเองซึ่งข้อนี้หมายความ
ว่าท่านได้เป็นเจ้าของชื่อนี้อย่างแท้จริง

โดยที่ทางเราให้บริการจด Domain

แบบ .com .net .org .biz และ ยังมี
.co.th .ac.th .or.th .in.th อีกด้วย
และท่านยังสามารถตรวจสอบชื่อ
Domain ได้จากปุ่ม Whois ด้านล่าง
 

คู่มือการใช้งาน CuteFTP สำหรับ Upload
เวปไซต์ของท่านเข้าสู่ Server
<Download>

คู่มือการใช้งาน Outlook Express สำหรับ
ใช้งาน Email ของท่านผ่านทาง Outlook
Express <Download>


การชำระค่าบริการ <Download>

 
 

คู่มือต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน Web Hosting

- การสร้าง E-mail Account (user@your-domain.com)
- การเปลี่ยน Password ของ Admin และ FTP
- การใช้งานผ่านระบบ Web Based E-mail
- การใช้ Spam filter (โปรแกรมกรองเมล์ขยะ)
- การตรวจสอบปริมาณผู้เข้าชมของ Web Site (Traffic)

คู่มือต่าง ๆ สำหรับ Reseller Hosting

- การสร้าง Hosting Plan
- การสร้าง Hosting Account
- การสร้าง Sub Domain
- การเปลี่ยนโลโก้

คำถามที่พบบ่อย FAQ

 
Copiraight NPThaihost Co., Ltd. 2006
All right reserved